Open Journal Systems


Polonica

Polonica są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie od 1975.

Czasopismo publikuje artykuły i recenzje, których przedmiot stanowią synchroniczne i diachroniczne badania nad językiem polskim oraz teoria i metodologia lingwistyczna. Pierwszeństwo dajemy pracom, które znajdują mocne oparcie w teorii.

Pismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW (10 punktów), indeksowane jest w internetowych bazach danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz BazHum, znajduje się również na liście ERIH PLUS.

Polonica publikowane są w wersji elektronicznej w otwartym dostępie, która to jest wersją pierwotną czasopisma, jak również w wersji drukowanej.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj